top of page

Installasjoner hos Byggmakker

Byggmakker Handel er pr. i dag den største oppdragsiveren i Tenk Energi's histore. Det begynte så smått på Gjøvik i 2016 da vi fikk lov til å "prøve" oss på å bytte belysning i Logistikkbygget til tidligere Byggmakker Skattum.Belysningen sang på siste verset i det godt tilårskomne lokalet.Etter testing av flere typer "bøttelamper" så fant vi tilslutt en lampe som infridde kravene til lysstyrke samtidig som den ikke blendet truckførerne når de skulle opp og ned med varer fra reoler o.s.v.

Gamle lamper på 400w ble her byttet med 120w lamper samtidig som lysstyrken økte betraktelig !Samtidig ble også et større antall lysrør i bygget skiftet med LED lysrør som også ga tilsvarende effekt. Vi har til dags dato ikke skiftet et eneste lysrør eller lampe i dette lokalet. Alt har fungert siden 2016.Stian Molstadkroken og Erik Olsen hos Byggmakker Skattum ble så fornøyde at de satset videre med utskifting av belysning i resterende bygningsmasse på Gjøvik.

i løpet av mai 2016 så sank forbruket med 25 % ! Deretter fulgte Byggmakker Hamar - Lillehammer - Brobekk - Dokka - Raufoss - Ringsaker - Leira og trelasthaller på Byggmakker Skui.

Installasjonen på Brobekk fulgte også til at vi fikk installere ny belysning på Byggmakker Lillestrøm som var utenfor "Skattum paraplyen"Vår første utfordring med å prosjektere belysning fra bunnen av fikk vi da BM Brobekk bygget om for å huse Noremas nye prosjektavdeling og showroom. Resultat ble bedre enn forventet og lokalene fremstår som moderne og innovative med dertil matchende belysning. 

Comments


bottom of page